Ännu ett beroende.

2012-01-24

17:26:42


Tid som bara försvinner.

Jag är nyhetsberoende. En del kanske tycker att det verkar vara ett fakeberoende. Men det är sant och visst. Jag följer nyheterna hela dagen, är näst intill besatt. Som sagt totalt beroend.

När jag vaknat är det första jag gör att läsa A-bladet, Expressen, Borås tidning och vissa dagar GP, SVD och Dagens Nyheter. Sedan sätter jag mig i köket och lusläser pappers-BT.

Image via Wikipedia

Under dagen följer jag noggrant A-bladet och Expressen, gång på gång. Läser igenom Feed demon, hela dagen. Som sagt, som besatt. Den Helande Maria har kommenterat det med att bara skaka på huvudet och sucka lite.

Jag sitter och glor på nätet, A-bladet, Expressen, Feed demon, Facebook, Twitter och sedan börjar jag om. Ibland går jag in på andra sidor, men de jag har som grund är dagstidningarna. Helt hopplöst. Totalt hopplöst.

Visserligen, ett sådant beroende är ju inget som skadar någon. Men ändå, det tar för mycket tid i mitt liv för att det ska vara vettigt. Jag har försökt att inte gå in på sidorna på en hel dag. Men jag blir tossig av det.

Vad allt ska man inte vara med om.

Enhanced by Zemanta

Träffar: 0