Biverkningarnas kung.

10/16/2016

Jag satt och surfade runt helt random och kom in på en sida på Wikipedia där det stod om Lamotrigin. Bland biverkningarna fann jag följande:

“Other side-effects include loss of balance or coordination; double vision;

crossed eyes; pupil constriction; blurred vision; dizziness and lack of coordination; drowsiness,

insomnia; anxiety; vivid dreams or nightmares; dry mouth, mouth ulcers;

memory and cognitive problems; mood changes; runny nose; cough; nausea,

indigestion, abdominal pain, weight loss;

Some patients have reported experiencing a loss of concentration, even with very small doses”

Dessutom, svåra sömnproblem med dålig sömn och mardrömmar eller svårigheter att somna, där en del person upplever så svår sömnlöshet att man måste avsluta medicinering:

“Lamotrigine is known to affect sleep. Studies with small numbers (10-15) of patients reported that lamotrigine increases sleep stability (increases the duration of REM sleep, decreases the number of phase shifts and decreases the duration of slow-wave sleep, and that there was no effect on vigilance, and daytime somnolence and cognitive function.

However, a retrospective study of 109 patients’ medical records found that 6.7% of patients experienced an “alerting effect” resulting in intolerable insomnia, for which the treatment had to be discontinued.”

lamotrigin

Dessutom, ett tillstånd som heter Myoclonus och som innebär en slags korta “anfall” med mycket kraftiga muskelryckningar, vanligtvis precis innan man somnar. Inte undra på att jag alltid skuttar till som en tok innan jag somnar, inte som det där skuttet alla kan uppleva innan de somnar, utan en rejäl muskelsammandragning som kan göra att hela kroppen hoppar till ordentligt.

Va fan, jag har ju precis vartenda jäkla biverkan. NU fattar jag att det troligen har samband med Lamotrigin. Jaja, det är värt det. Den där medicinen räddade mitt liv.

 

Träffar: 16