En lögn som tröstar.

Ljug lilla blå ängel

 

 Ljug lilla blå ängel. Ljug att jag är vacker. Ljug om din kärlek till mig. Säg att du tycker om mig. Säg att jag inte gjorde fel. Tala om för mig och världen att jag är vad du vill ha. Jag vet vad du tycker. Rätta mig. Berätta för dem att du älskar mig.Tala om för dem, in i mitt öra, att du fortfarande är min. Orda om den föreställning du har om mig. Säg att den är blå. Säg att den väcker dig på morgonen. Säg att din kärlek till mig är den starkaste kraft du mött. Ljug lilla ängel. Tala så ljuvt om allt du ser i mig. Böj sanningen till något jag vill se.


Smält dina tankar tills de passar i mallen jag ger dig. Likt glödgande metall bränner din sanning hål i min själ. Bränn lilla ängel. Bränn o smält. Ljut ljuva tankar. Forma elden till ett väsen jag kan se.


Ljug lilla ängel. Innan morgonen format vår dag. Berätta för mig om alla vackra ting du ser i mig. Förtig mitt sanna väsen. Blunda för min fulhet. Se inte mitt ansikte. Förneka min doft. Titta inte på mig, utan var i min dröm.


Ljug lilla ängel. Ljug.

 

Träffar: 3