Här har bloggen blivit som en enda röra. Håhåjjaj.

Ok, det här var inte ordnat i en handvändning.

Jag hade 23 utkast varav en del verkar vara olika utkast av texter som hörde ihop men hade hamnat som olika utkast. Nu har jag bantat ner dem till 7 så jag ska väl pilla lite med det där i morgon.

Nu ska jag sova. Så det så.

Träffar: 0