Isolation

Något som förvånar mig är tystnad. Något jag retar mig på är frånvaron av ljud. Ständigt fyller jag mitt liv med ljud. Det måste låta. Det tysta skrämmer mig. Visst gör jag som alla andra och väljer att lyssna till det som tilltalar mig. Jag är inte märklig på det sättet. Men tystnad skrämmer. Gör mig vettskrämd. Liten och förskrämd. Osynlig och försvinnande.

Mina grannar avskyr kanske jag jag lyssnar till. Jag vet inte. Jag hör inte dem. De säger inget. De ler åt mig och går vidare. Just nu har jag ingen klar tanke. Ingen strategi. Inget att förlusta mig i. Jag drömmer oklara drömmar, lever ett oklart liv. Vill göra skillnad men gör inget. Drömmer om kärlek men tänker inget. Det är tyst i mig. Jag är tyst. Varje sekund som tystnaden växer är förfärlig.

En gång älskade jag. En gång var jag som var och en. Nu är jag bara en. Isolationen är total. Varje försök att förändra världen blir till ett steg bakåt. Kan jag vara mig eller ska jag bli någon annan? Just nu talar jag till ingen. Ut i tystnaden. Ingen hör, ingen lyssnar. Men jag talar ändå. För jag kan inte stå ut med tystnad.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6ZzXg0qYoAo]

People say we got it made don’t they know we’re so afriad
we’re afraid to be alone, everbody got to have a home
Isolation

Just a boy and a little girl
trying to change the whole wide world
Isolation

All the world is a little town
everybody trying to put us down
Isolation

I don’t expect you to understand
after you caused so much pain
But the again you’re not to blame
your just a human, a victim of the insane

We’re afrain of everyone, afraid of the sun
Isolation

The Sun will never disappear
but the world my not have many years
Isolation

Hits: 0