Medan hon faller.

Det är svåra tider. Inte så mycket för mig, inte den här gången. Den här gången har till och med jag lyft blicken från mitt inre och tittat ut. Det är den Helande Maria som faller. Hon blir sjukare och sjukare och jag kan inget göra känns det som. Det jag gör räcker inte. Så nu ligger hon inne igen, för ett tag, så hon kan få vila ut, få lite sömn, om det nu blir så.

Kvar hemma är jag och hunden och katten. Dipp, hunden står i fönstret och tittar ut. Hon känner att något är fel. Jag är övertygad om att allt kommer bli bra. Men just nu är det bara elände som styr och färgar vårt liv.

Men hon har många kring sig som stöttar. En del finns på nätet, en del här i staden. Nära. Min mor gråter när hon hör hur Maria mår. Det är sällan, om någon gång hon gråter för att något annan mår dåligt. Hon är som jag, inget utanför når henne, vi har nog med vår egen skit i vanliga fall. Men nu har en stjärna anlänt till våra liv och den stjärnan blinkar och falnar just nu.

Under tiden Maria ligger på lasarettet skall jag göra mitt allra bästa för att låta hund och katt må så bra som möjligt, hemmet skall vara rent. Allt ska pågå här hemme så att när Den Helande Maria återkommer skall hon inte behöva ta tag i något. Bara få vila. Bli helare.

Så får det bli.


 Vi stöttar Hjärnkoll, ett forum för oss som mår psykiskt dåligt. Information till oss, vi delar erfarenheter. Men även för dig som vill förstå vår värld, hur vi har det på kanten i samhället. Ni är hjärtligt välkomna in.


Om Hjärnkoll direkt från sidan:

Det handlar om du och jag

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för en mer öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är 200 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

När vi talar om psykisk sjukdom tänker de flesta av oss på någon långt ifrån oss själva. Till och med var tredje person säger att man inte kan tänka sig att jobba tillsammans med en person som har psykiska problem. Problemet med den bilden är att vi troligtvis redan gör det. I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden kompakt.

Negativa föreställningar, attityder och beteenden skapar hinder för återhämtning och fungerande livsstrategier. Skam- och skuldkänslor hämmar både den med psykisk ohälsa och människorna runt omkring. Många blundar inför problemen och väntar för länge med att söka hjälp. Många riskerar att förlora sina jobb, vänner och familj. På så sätt blir vi sjukare i Sverige. Helt i onödan.

För att bryta denna nedtystande och negativa utveckling jobbar Hjärnkoll med att öppna upp samtalen om våra psykiska olikheter. Motorn i arbetet är 200 ambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna kan lära hur vi ska tänka hemma, på jobbet, bland vänner och i föreningslivet. Målet är att alla ska kunna vara öppna med sitt psykiska funktionssätt utan att vara orolig för negativa konsekvenser.

Ett regeringsuppdrag

Regeringen har tagit initiativet till satsningen bakom Hjärnkoll. Uppdraget kom 2009 till myndigheten Handisam och handlar om att förbättra våra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Kampanjen Hjärnkoll drivs av myndigheten Handisam i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Satsningen pågår till och med år 2014.

Bakom arbetet finns flera andra samverkanspartners, bland annat NSPH:s 13 olika förbundSveriges Kommuner och LandstingSocialstyrelsenUtbildningsradionStatens FolkhälsoinstitutKulturrådet,Hjälpmedelsinstitutet och Statens Institutionsstyrelse.


 

 

Träffar: 0