Nog känns det märkligt.

Det är fredag i det lilla landet Sverige. En fredag precis som alla andra fredagar. När folket går in i gemensam dimma. Alkohol och tomma tankar. Idol och dyrkan av tystnad. En dag när ingen lyssnar, ingen hör. Ingen pratar. För djuren i skogen är det en dag som alla andra. Men genom att skapa fredagen har vi människor gett oss själva frikort.

Början på vilan. Början på slutet.

Hits: 0