Om Hjärnkoll

“I Sverige har 3 av 4 erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden kompakt. Du kan enkelt göra skillnad och påverka den psykiska hälsan i din närhet. Visa att du stödjer Hjärnkolls arbete och sprid kunskapen till dina vänner. Det första steget kräver bara några musklick.”

startbild-engagera

Träffar: 1