Det är arvsanlagen som spelar in eftersom bipolär sjukdom är starkt ärftligt …”

safe_image