När allt snurrar lite fortare än jag hinner med.

Jag söver mig själv. För att undfly hjärtklappning och outhärdlig rastlöshet. När kvällen kommer tar jag dubbla dosen av theralen och …

Fortsätt läsaNär allt snurrar lite fortare än jag hinner med.